Chả Bò Đặc Biệt

Giá : 320.000 đ

Nem Chua (10 gói)

Giá : 50.000 đ

Tré ( 500g)

Giá : 120.000 đ

Chả Bò

Giá : 280.000 đ